Velkommen til LÆringscenter Syd

LÆringscenter Syd, afdeling dagtilbud består af tre daginstitutioner;

Afdeling, ABC som er beliggende i Arnborg og er en aldersintegreret daginstitution med tilhørende vuggestuegruppe, børnehavegruppe, fritidsgruppe og juniorklub.

Afdeling, Tusindfryd, som er beliggende i Fasterholt og er en aldersintegreret daginstitution med tilhørende børnehavegruppe og fritidshjemsgruppe.

Afdeling, Kløverhuset som er beliggende i Kølkær og er en aldersintegreret daginstitution med tilhørende vuggestuegruppe, børnehavegruppe, fritidshjemsgruppe og juniorklub.

Adresse og kontaktnummer til de pågældende institutioner:

ABC, Arnborg, Degnekrogen 4, 7400 Herning, tlf. 96287818, email: klodu@herning.dk.

Tusindfryd, Fasterholt. Brandevej 4, 7400 Herning, tlf. 96287818, email: klomb@herning.dk

Kløverhuset, Kølkær, Søbysøvej 7a, 7400 Herning, tlf. 96287040, email: kloar@herning.dk

LÆringscenter Syd:
Juleafslutning i Tusindfryd

LÆringscenter Syd består af to skoletilbud og tre dagtilbud. Arnborg skole, Kølkær skole, ABC, Tusindfryd og Kløverhuset.

Indskrivning til LÆringscenter Syd:

Vi får besked, når I har sagt ja til en plads via Herning Kommune derefter tager I kontakt til os ang. et besøg på daginstitutionen.